فضای سبز سایت شهرکرد      
عنوان پروژه:
طراحی و توسعه فضای سبز شامل کاشت چمن، کاشت درخت، کاشت درختچه، لوله گذاری با لوله های 1 و 2 اینچ و نگهداری فضای سبز توسعه یافته
مدت پیمان:
از تاریخ 1/5/1392 لغایت 31/2/1393 
 
 
 
امکانات

 
Advertisement


 
 
  
 
 
 
تمام حقوق این سایت برای شرکت مهرکاشت زاگرس، محفوظ است .

طراحی و پیاده سازی شرکت پیشگامان علم و فن آوری داباگستر