آزمایش خاک و کود      

اطلاع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاک و همچنین شناسایی کمبودهای آن از عوامل مهم در کشاورزی نوین و پایدار است. ارزیابی و شناخت میزان باروری یک زمین، انتخاب کشت مناسب و مصرف متعادل کودهای شیمیایی و حیوانی سبب موفقیت در تولید بهینه محصولات باغی و زراعی می شود. در این راستا از آزمون خاک به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک استفاده می شود و بر اساس نتایج به دست آمده می توان توصیه کودی مناسب را اعمال نمود.در این صورت علاوه بر افزایش عملکرد محصول و کاهش آلودگی محیط زیست از هزینه های اضافی نیز کاسته خواهد شد. آزمون خاک یک روش سریع، کم خرج و دقیق است و چنانچه نمونه برداری به درستی و مطابق با موارد بیان شده زیر انجام شود می توان توصیه کودی مناسب را در مورد مصرف بهینه عناصر غذایی ماکرو و میکرو ارائه کرد.
 
 آزمایش خاک شامل سه مرحله اصلی می باشد:
 • جمع آوری نمونه
تجزیه نمونه
تفسیر نتایج
 
شرح خدمات شركت به شرح ذيل مي باشد :
               
1- انجام انواع مطالعات خاكشناسي و آبخيزداري و آزمايشات مربوطه   

2- انجام آزمايشات ماكرو خاك شامل : بافت ،ازت ،فسفر ، پتاس ،موادآلي ،اسيديته ، شوري ،آهك ، گچ

3-آزمايشات ميكرو خاك شامل : آهن ، مس ، منگنز ،روي ، بور

4- انجام آزمايشات آنيون وكاتيون خاك شامل : اسيديته ، شوري ،كربنات ، بي كربنات ، كلر ، سولفات ، كلسيم ، منيزيم ، سديم ، ESP ،S.A.R 

5- انجام آزمايشات آب شامل: اسيديته ، شوري ،كربنات ، بي كربنات ، كلر ، سولفات ، كلسيم ، منيزيم ، سديم، سختي كل ، S.S.P ،S.A.R  ، Class   ،  T.D.S

6- انجام آزمايشات برگ

7- انجام آزمايشات كود شيميايي و آلي

8- تعيين ميزان Very corse Sand , Corse Sand , Medium Sand ,Fine sand, Very Fine Sand

9 – مشاوره ونظارت درزمينه تغذيه گياهي و حاصلخيزي خاك گلخانه ها و باغ ها

10 -  تهيه و توزيع انواع كود هاي شيميايي

11 – انجام آزمايش هاي مكانيك خاك شامل:دانه بندي وتعيين گروه هاي خاك ،تراكم آزمايشگاهي وصحرايي، تعيين ارزش ماسه اي ،تعيين حد خميري ورواني
 

 

 
 
 
امکانات

 
Advertisement


 
 
  
 
 
 
تمام حقوق این سایت برای شرکت مهرکاشت زاگرس، محفوظ است .

طراحی و پیاده سازی شرکت پیشگامان علم و فن آوری داباگستر