آزمایش خاک و کود      

اطلاع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاک و همچنین شناسایی کمبودهای آن از عوامل مهم در کشاورزی نوین و پایدار است. ارزیابی و شناخت میزان باروری یک زمین، انتخاب کشت مناسب و مصرف متعادل کودهای شیمیایی و حیوانی سبب موفقیت در تولید بهینه محصولات باغی و زراعی می شود. در این راستا از آزمون خاک به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک استفاده می شود و بر اساس نتایج به دست آمده می توان توصیه کودی مناسب را اعمال نمود.در این صورت علاوه بر افزایش عملکرد محصول و کاهش آلودگی محیط زیست از هزینه های اضافی نیز کاسته خواهد شد. آزمون خاک یک روش سریع، کم خرج و دقیق است و چنانچه نمونه برداری به درستی و مطابق با موارد بیان شده زیر انجام شود می توان توصیه کودی مناسب را در مورد مصرف بهینه عناصر غذایی ماکرو و میکرو ارائه کرد.
 
 آزمایش خاک شامل سه مرحله اصلی می باشد:
 • جمع آوری نمونه
تجزیه نمونه
تفسیر نتایج
 
شرح خدمات شركت به شرح ذيل مي باشد :
               
1- انجام انواع مطالعات خاكشناسي و آبخيزداري و آزمايشات مربوطه   

2- انجام آزمايشات ماكرو خاك شامل : بافت ،ازت ،فسفر ، پتاس ،موادآلي ،اسيديته ، شوري ،آهك ، گچ

3-آزمايشات ميكرو خاك شامل : آهن ، مس ، منگنز ،روي ، بور

4- انجام آزمايشات آنيون وكاتيون خاك شامل : اسيديته ، شوري ،كربنات ، بي كربنات ، كلر ، سولفات ، كلسيم ، منيزيم ، سديم ، ESP ،S.A.R 

5- انجام آزمايشات آب شامل: اسيديته ، شوري ،كربنات ، بي كربنات ، كلر ، سولفات ، كلسيم ، منيزيم ، سديم، سختي كل ، S.S.P ،S.A.R  ، Class   ،  T.D.S

6- انجام آزمايشات برگ

7- انجام آزمايشات كود شيميايي و آلي

8- تعيين ميزان Very corse Sand , Corse Sand , Medium Sand ,Fine sand, Very Fine Sand

9 – مشاوره ونظارت درزمينه تغذيه گياهي و حاصلخيزي خاك گلخانه ها و باغ ها

10 -  تهيه و توزيع انواع كود هاي شيميايي

11 – انجام آزمايش هاي مكانيك خاك شامل:دانه بندي وتعيين گروه هاي خاك ،تراكم آزمايشگاهي وصحرايي، تعيين ارزش ماسه اي ،تعيين حد خميري ورواني
 

 

 
 
 
امکانات

 
مدیر عامل شرکت
 
تبلیغات 
 
  
 
 
 
تمام حقوق این سایت برای شرکت مهرکاشت زاگرس، محفوظ است .

طراحی و پیاده سازی شرکت پیشگامان علم و فن آوری داباگستر